Vrouwen van Sereen

Begrafenisfonds Jozef van Arimathea


In 2006 heeft het Begrafenisfonds Jozef van Arimathea haar verzekeringsactiviteiten overgedragen aan Aegon. Aegon is overgenomen door Axent en Axent is later onderdeel geworden van Ardanta. Het Begrafenisfonds is niet meer bij deze verzekeringen betrokken.

Het wordt door velen als verwarrend en/of misleidend ervaren dat op het polisblad van Aegon staat vermeld, dat een overlijden moet worden gemeld aan Het Begrafenisfonds / Nicodemus. Voor alle duidelijkheid:

♦ De polis van € 1.450 die is aangeboden na de overdracht van de verzekeringsactiviteiten van Het Begrafenisfonds aan Aegon, is een kapitaalverzekering die uitkeert bij overlijden ongeacht welke uitvaartondernemer u kiest. De enige vereiste voor uitkering van deze polis is dat u moet overlijden. Voor uitkering van de polis dient contact op te worden genomen met Ardanta en niet met Het Begrafenisfonds en ook niet met Nicodemus.

♦ Velen waren vroeger, zoals dat heet, lid van Het Begrafenisfonds. Het Fonds noemt hen deelnemers. Deelnemers die tot en met 31 december 2006 aangesloten waren bij Het Begrafenisfonds krijgen een korting op de grafrechten voor begraven op de begraafplaats bij de Vincentiuskerk. Opbaren in Het Mirakel is voor overleden deelnemers nagenoeg kosteloos. Men betaalt alleen een gebruiksvergoeding van € 29 per dagdeel. Het maakt ook hierbij niet uit elke uitvaartondernemer de uitvaart verzorgt.

 


Niet iedereen mag worden begraven op de begraafplaats bij de Vincentiuskerk.

In ieder geval mogen worden begraven:
♦ zij die als parochiaan staan ingeschreven bij de RK parochie(s) in Volendam en zij die met een parochiaan gehuwd waren, of die met een parochiaan duurzaam een huishouden vormden
♦ Oud-parochianen die in een instelling voor gezondheidszorg verblijven en die voorheen tot de parochie behoorden
♦ Inwoners van Edam-Volendam, niet behorende tot de RK parochie(s) van Volendam
♦ Volendammers die ooit langer dan één jaar in het bevolkingsregister van de gemeente Edam-Volendam waren ingeschreven.
♦ In alle andere gevallen beslist het bestuur van Het Begrafenisfonds.

Maar ook hier geldt: bij een begrafenis op de begraafplaats bij de Vincentiuskerk maakt het niet uit welke uitvaartondernemer de uitvaart verzorgt.

Bron: www.begrafenisfondsvolendam.nl