Vrouwen van Sereen

Disclaimer


Niet aansprakelijk
Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Sereen Uitvaartverzorging is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Sereen Uitvaartverzorging of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sereen Uitvaartverzorging.

Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Sereen Uitvaartverzorging geen controle heeft. Sereen Uitvaartverzorging draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.

 


Cookies

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden:
• Voor het tijdelijk opslaan van uw keuzes.
• Voor het bijhouden van uw winkelwagen;
• Voor het onthouden van uw logingegevens;

Een cookie is een klein bestandje dat met deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen, voorkeuren en tijdelijke gegevens te onthouden. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor de goede werking van de website. Daarom wordt ook niet specifiek om uw toestemming gevraagd.

Informatie
Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Sereen Uitvaartverzorging
Voorhaven 141
1135 BP  Edam