Vrouwen van Sereen

Duurzaamheid & Uitvaart


Hoe kunt u er voor zorgen dat u met uw dood en uitvaart het milieu zo min mogelijk belast?

Uit onderzoek van de TU Delft blijkt dat de rouwstoet de grootste aanslag doet op het milieu. Dan gaat het niet zo zeer om het vervoer van de overledene maar om het aantal autokilometers die de gasten op de dag van de uitvaart afleggen. Door te kiezen voor locaties die dicht bij elkaar liggen kan het aantal kilometers eenvoudig worden beperkt.

Begraven of cremeren?
Het is niet eenvoudig om de milieuaspecten van begraven en cremeren tegen elkaar af te wegen. Bij begraven speelt ruimtebeslag een belangrijke rol. Bij cremeren is het energieverbruik de belangrijkste milieufactor.

Meer suggesties voor een groene uitvaart? Lees verder >>