Vrouwen van Sereen

Wat moet en wat mag bij een uitvaart?


Wat moet bij een uitvaart?

♦   Na het overlijden moet een arts (bijvoorbeeld de huisarts) komen om het overlijden vast te stellen. Deze arts geeft een verklaring van overlijden af waarmee het verlof tot begraven of cremeren kan worden aangevraagd bij de burgerlijke stand in de plaats van overlijden.
♦   De begrafenis of crematie mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden en uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden.
♦   Het is wettelijk verplicht dat het gezicht en lichaam van uw dierbare bedekt is tijdens de begrafenis of crematie. Er zijn geen wettelijke voorwaarden gesteld aan deze bedekking behalve dat het van een brandbaar en vergankelijk materiaal moet zijn vervaardigd.
♦   Begraven mag alleen op een begraafplaats en cremeren mag alleen in een crematorium.
Maar er mag veel meer! Lees verder »