Disclaimer


Niet aansprakelijk
Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Vrouwen van Sereen Uitvaartverzorging is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Vrouwen van Sereen Uitvaartverzorging of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vrouwen van Sereen Uitvaartverzorging.

Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Vrouwen van Sereen Uitvaartverzorging geen controle heeft. Vrouwen van Sereen Uitvaartverzorging draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.

Cookies
Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden:
• Voor het tijdelijk opslaan van uw keuzes.
• Voor het onthouden van uw logingegevens;

Een cookie is een klein bestandje dat met deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen, voorkeuren en tijdelijke gegevens te onthouden. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor de goede werking van de website. Daarom wordt ook niet specifiek om uw toestemming gevraagd.

Algemene voorwaarden
Op onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Onze algemene voorwaarden kunt u hier raadplegen.

Informatie
Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
Vrouwen van Sereen Uitvaartverzorging
Mgr. Cornelis Veermanlaan 2
1131 KH Volendam