Kind en afscheid


Kinderen hebben altijd onze bijzondere aandacht. Kinderen die achterblijven, als broer of zus, als zoon of dochter of als klein- of achterkleinkind. Ze verdienen het om gehoord en gezien te worden op een manier die bij hen past. Onze ervaring is dat kinderen heel goed kunnen aangeven wat ze wel en niet willen.

Een kind verliest niet alleen iemand dichtbij, maar ook de eigen vertrouwde omgeving is ineens anders. Er is verdriet en weinig aandacht voor de dagelijkse gang van zaken. Kleuren, lezen, een verhaaltje voorlezen en erover praten kan helpen hun ervaring en hun gevoel over het verlies te uiten. Wij hebben veel informatie en werkmateralen over rouwverwerking bij kinderen en vertellen u hier graag meer over.

We kunnen kinderen het verdriet om het verlies niet besparen. Wel kunnen we ze leren dat de dood bij het leven hoort en ze, op een voor hen passende manier, betrekken bij de uitvaart.