Natuurbegraven


Natuurbegraven is eeuwig begraven worden in de vrije natuur.

Op een reguliere begraafplaats liggen graven in rechte rijen langs vaak verharde paden. Op een natuurbegraafplaats liggen graven in willekeur op plaatsen verspreid over het natuurgebied. Tussen de graven is meer ruimte, er zijn geen hekken of afrasteringen en ook geen speciaal vervaardigde grafstenen.

De graven op de meeste natuurbegraafplaatsen gaan op in een natuurlijk en biodivers landschap en zijn zeer sober uitgevoerd. Graven worden soms gemarkeerd met zwerfkeien of kleine houten bordjes of boomstamschijven. Een andere mogelijkheid is om graven niet zichtbaar te markeren, maar alleen met gps te kunnen laten opsporen.

Meer informatie vindt u onder andere op www.begravenindenatuur.com