Suggesties voor een groene uitvaart


Hoe kunt u er voor zorgen dat u met uw dood en uitvaart het milieu zo min mogelijk belast?

Beperken van kilometers
Uit onderzoek van de TU Delft blijkt dat de rouwstoet de grootste aanslag doet op het milieu. Dan gaat het niet zo zeer om het vervoer van de overledene maar om het aantal autokilometers die de gasten op de dag van de uitvaart afleggen. Door te kiezen voor locaties die dicht bij elkaar liggen kan het aantal kilometers eenvoudig worden beperkt.

Begraven of cremeren?
Het is niet eenvoudig om de milieuaspecten van begraven en cremeren tegen elkaar af te wegen. Bij begraven speelt ruimtebeslag een belangrijke rol. Bij cremeren is het energieverbruik de belangrijkste milieufactor.

In een kist?
Sereen is een partnership aangegaan met GreenCoffins, de eerste leverancier in Nederland van natuurlijke Fair Trade uitvaartmanden en -kisten. Maar het lichaam kan ook worden gewikkeld in een biologisch afbreekbare katoenen of linnen doek. Voor wat betreft de kleding is het het beste om te kiezen voor iets wat van een natuurlijke stof gemaakt is en schoenen achterwege te laten.

Drukwerk en bloemen
Voor het rouwdrukwerk kan gerecycled papier gebruikt worden of u kunt de rouwkaart per e-mail versturen. Een factor van belang bij de bloemen is het energieverbruik van de teelt en het transport. Kiest u daarom voor bloemen uit eigen tuin.