Vrouwen van Sereen

Informatie over Coronavirus


Op 25 september 2021 hebben we de 1,5 metersamenleving losgelaten. Dit betekent dat we de maximale capaciteit van uitvaartlocaties weer mogen benutten. Ook heeft de overheid uitvaartlocaties vrijgesteld van het gebruik van coronatoegangsbewijzen, de verplichte registratie van bezoekers, gezondheidschecks en vaste zitplaatsen.

Toch geldt nog steeds het dringend advies om zo veel mogelijk afstand te houden. Het is verstandig om elkaar de ruimte te geven en te gunnen; de 1,5 meter is en blijft een veilige afstand. Mogelijk heeft een uitvaartlocatie zelf nog maatregelen getroffen voor de veiligheid van de medewerkers.

De basisregels blijven van kracht omdat het virus nog niet weg is:
- handen wassen
- geen handen schudden
- hoesten en niezen in de elleboog
- blijf thuis en laat u testen bij de GGD als u klachten heeft

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op!

Laatste update: 26 september 2021