Informatie over Coronavirus


Op 12 november 2021 heeft het kabinet strengere maatregelen genomen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen.

Deze maatregelen gaan in op zaterdag 13 november om 18.00 uur en gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december. De situatie wordt op vrijdag 3 december opnieuw beoordeeld.

De belangrijkste maatregelen en antwoorden op meestgestelde vragen die specifiek gelden voor uitvaarten vindt u hier:
<< Belangrijkst maatregelen en meestgestelde vragen>>

Onderstaande basisregels blijven onverminderd van kracht:

- handen wassen
- geen handen schudden
- hoesten en niezen in de elleboog
- zorg voor goede ventilatie
- blijf thuis en laat u testen bij de GGD als u klachten heeft

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op!

Laatste update: 12 november 2021