Blog


De juiste woorden

      “Een hele goede morgen dames en heren.” De medewerker van het crematorium staat mij en de naaste familie op te wachten bij de parkeerplaats. “De lijkwagen met de kist mag naar de achteringang doorrijden,” hoor ik hem met een uitgestreken gezicht zeggen. Ik kijk hem verbaasd aan.

Lekker goedkoop

      Het valt mij telkens weer op hoeveel misverstanden er bestaan rondom sterven en de dood. Waarschijnlijk komt dit omdat deze onderwerpen in Nederland toch nog een beetje in de taboesfeer hangen. Als uitvaartbegeleidster voel ik mij dan ook vaak geroepen om het een ander recht te zetten, al wordt dat mij lang niet altijd in dank afgenomen.  

Meer blogs? Klik HIER