Vrouwen van Sereen

Blog


Lekker goedkoop

      Het valt mij telkens weer op hoeveel misverstanden er bestaan rondom sterven en de dood. Waarschijnlijk komt dit omdat deze onderwerpen in Nederland toch nog een beetje in de taboesfeer hangen. Als uitvaartbegeleidster voel ik mij dan ook vaak geroepen om het een ander recht te zetten, al wordt dat mij lang niet altijd in dank afgenomen.  

David en het steentje

      Het is warm in de hal van de koffiekamer van De Nieuwe Ooster Begraafplaats. De uitvaartdienst is afgelopen en de meeste belangstellenden zitten nog aan hun eerste kopje koffie. Ik besluit om de buitendeuren wijd open te zetten en buiten in het zonnetje te wachten om straks de belangstellenden gedag te zeggen.

Meer blogs? Klik HIER